ANBI

ANBI-gegevens Stichting Hopeland Foundation

Stichting Hopeland Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als een
Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Als ANBI is Hopeland Foundation verplicht om openheid van zaken te geven.

Naam

Stichting Hopeland Foundation
Laan van Waalhaven 287
2497 GL Den Haag
T: 06 10911528
E: info@hopelandfoundation.org

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaal nummer): 850204392

Bestuur

Lambert Kassing, voorzitter – 06 10 91 15 28
Reinoudt van Vloten, secretaris – 06 41 22 22 92
Wilbert Knol, penningmeester –  06 21 24 31 94
Pieter Hoff, adviseur Groasis

Vergoedingsbeleid bestuur

Voor deelname aan het bestuur wordt geen salaris of onkostenvergoeding betaald. Wel bestaat de mogelijkheid voorbestuursleden om reiskosten te declareren.

Beloningsbeleid personeel

Er is geen CAO of salarisregeling voor het personeel van toepassing.

Doelstelling en werkwijze

De Stichting Hopeland Foundation heeft ten doel;

  • het planten en doen planten van struiken en bomen met als uiteindelijk doel – het bereiken van een nieuw te planten areaal van twee miljard hectare;
  • het stimuleren van welzijn en zorg voor het verbeteren van de contacten tussen alle volkeren en het verbeteren van de positie van vrouwen en kinderen ;
  • het ontwikkelen van de agro-industrie, het verbeteren van de betrekkingen tussen de agro-industrie, het stimuleren van de voedselproductie op onvruchtbare gronden, het vergroenen van geërodeerde gebieden en woestijnen door middel van struiken en bomen, het ontwikkelen van de combinatie van een economisch en ecologisch model in geërodeerde gebieden en woestijnen onder andere gebaseerd op bomen en struiken, het stimuleren van de werkgelegenheid in de agro-industrie;
  • het stimuleren van meer kennis over het belang van natuurbehoud in algemene zin en het planten en behoud van bomen in meer specifieke zijn;
  • het ontwikkelen en leveren van diensten om het klimaat op aarde te beschermen;
  • een en ander in de ruimste zin des woords voor het bereiken van de doelstelling;
  • De Stichting beoogt niet het maken van winst

Documenten (PDF)

Hopeland balans 2016 website ANBI status
Hopeland Foundation jaarverslag 2015
Balans – VenW Stichting Hopeland 2015 voor website ANBI status def
Hopeland Foundation jaarverslag 2014
Balans – VenW Stichting Hopeland 2014 voor website ANBI status def
Hopeland Foundation jaarverslag 2013
Hopeland Foundation beleidsplan 2013
Hopeland Foundation ANBI gegevens 2013
Balans – VenW Stichting Hopeland 2013
Hopeland Foundation beleidsplan 2012
Financieel verslag Stichting Hopeland Foundation 2011-2012
Hopeland Foundation jaarverslag 2011- 2012